Sposoby formowania i cięcia jabłoni i grusz

Dla jabłoni i grusz sadzonych w sadach produkcyjnych polecamy obecnie różne formy koron, a mianowicie: prawie naturalną, szpalerową swobodną i wrzecionową.

Korona prawie naturalna jest u nas dobrze znana, bowiem większość drzew w istniejących sadach intensywnych ma tę właśnie formę. Nadaje się ona dla drzew silnie rosnących i półkarłowych. Jest bardzo łatwa do uformowania, nie wymagająca dużych nakładów pracy. W sadzie młodym, do dziesiątego roku życia drzew, wykazuje ona wiele zalet. Drzewa prowadzone w formie prawie naturalnej zaczynają wcześnie owocować po posadzeniu i wydają początkowo owoce wysokiej jakości. W sadzie starszym ujawniają się wady korony prawie naturalnej. Utrudniony dostęp do środka drzew, ograniczone możliwości mechanizacji prac w sadzie, trudności z uzyskaniem owoców dobrze wybarwionych.

Uprawa silnie rosnących i półkarłowych jabłoni oraz silnie rosnących grusz w formie prawie naturalnej, wymaga rozstawy od 6 do 7 m między rzędami i od 4 do 5 m w rzędach. Odległości między rzędami można zmniejszyć do 4 m prowadząc drzewa w formie szpaleru swobodnego. Formowanie koron szpalerowych swobodnych wymaga więcej pracy, lecz umożliwia uzyskanie wyższych plonów owoców z młodego sadu. Szpalery swobodne stwarzają dobre warunki do mechanizacji prac w sadzie. Czynią pracę bardziej wydajną i mniej uciążliwą.

Formę wrzecionową polecamy dla karłowych jabłoni i grusz, które wymagają podpór w postaci palików lub słupków i rozciągniętych między nimi drutów. Forma wrzecionowa zapewnia wczesne owocowanie drzew, wysokie plony i bardzo dobrą jakość owoców. Rzędy drzew w formie wrzecionowej mają podobne zalety, jak rzędy drzew w formie szpalerowej, to znaczy małą miąższość i łatwy dostęp do środka koron. Korony wrzecionowe wymagają rozstawy od 4,0 do 4,5 m między rzędami i od 2 do 3 m w rzędach. W przypadku silniejszego wzrostu drzew korony te można spłaszczać nadając im kształt w przekroju owalny lub półszpalerowy. Karłowe jabłonie i grusze można także prowadzić w formie szpaleru swobodnego przy drutach, szczególnie odmiany rosnące z natury silnie lub też szczepione na podkładce M 26.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *