Formy koron drzew owocowych cz.1

W sadach europejskich można spotkać kilkadziesiąt różnych form koron; tylko nieliczne z nich mają u nas zastosowanie.

Formy drzew owocowych dzielimy na kilka grup według czterech kryteriów:

– kształtu przekroju poprzecznego: kolisty, owalny i szpalerowy;

– rozmieszczenia konarów: okółkowe, piętrowe, …

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Od kilkunastu już lat prowadzone są w instytutach sadowniczych badania nad zastąpieniem cięcia przez odpowiednie środki chemiczne, nanoszone na drzewa w formie opryskiwania lub smarowania. Nie udało się dotąd zastąpić cięcia ręcznego przez żaden środek chemiczny, …

Obrączkowanie – Nacinanie kory – Wyłupywanie pąków

Obrączkowanie

Obrączkowanie, podobnie jak i przyginanie pędów należy do bardzo starych zabiegów sadowniczych. Jak dotąd nie znalazło ono szerszego zastosowania w praktyce. Bywa stosowane sporadycznie w celu zahamowania zbyt intensywnego wzrostu drzew.
Obrączkowanie wykonuje się następująco. Wokół konaru lub pnia …

Wpływ cięcia na jakość owoców

Za pomocą cięcia można skutecznie regulować wielkość owoców. Cięcie wykonane zimą lub na wiosnę zmniejsza liczbę kwiatów na drzewie, a więc i owoców, dzięki czemu każdy z nich wyrasta. Dodatnie działanie cięcia na wielkość owoców uwidacznia się przede wszystkim w …

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wiele odmian jabłoni, grusz i śliw wykazuje tendencję do owocowania przemiennego, czyli wydawania plonu co drugi rok. Owocowanie przemienne zdarza się przede wszystkim u odmian z natury bardzo plennych, które majq zdolność do zawiqzywania owoców …

Wpływ cięcia na zawiązywanie się owoców

Proces zawiązywania się owoców można podzielić umownie na dwa etapy. W pierwszym etapie kwiat jest zapylony i zapłodniony, w drugim z zapłodnionego kwiatu rozwija się zawiązek owocu. Nie stwierdzono, aby cięcie mogło wywierać działanie na proces zapylenia i zapłodnienia kwiatu, …

Wpływ cięcia na wzrost drzew i krzewów

Jeszcze na początku poprzedniego stulecia uważano, że cięcie wywiera tylko dobroczynne działanie na wzrost drzew i ich owocowanie. Pogląd taki panował w okresie, gdy sadownictwo europejskie rozwijało się pod wpływem sztuki ogrodniczej wyniesionej z dziewiętnastowiecznych ogrodów przypałacowych. Kiedy w latach …

Zbieranie, sortowanie i przechowywanie wierzby, wikliny

Wierzby ścinane są w okresie spoczynku, czyli od listopada do końca lutego (stare reguły nakazują, aby czynić to przy malejącym księżycu). Brak liści na gałęziach jest wskazówką, że nadszedł odpowiedni czas. Jeśli ktoś nie posiada własnych drzew, to przed ścinaniem …

Sztuka plecionkarska obecnie

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., kiedy to na Zachodzie miał miejsce tzw. okres cudu gospodarczego, wprowadzano rozmaite innowacje technologiczne. Zachwycano się nowymi materiałami i technikami, tworzywem sztucznym, wyginaną sklejką, budownictwem z prefabrykowanych płyt, powleczonych tworzywem sztucznym. Konsumpcja, postęp, …

Sztuka plecionkarska dawniej

Sztuka plecionkarska bardzo się rozpowszechniła, zarówno pod względem geograficznym, jak i historycznym. Już Nomadowie, zbieracze i myśliwi od zamierzchłych czasów używali wyrobów plecionkarskich. Tym samym plecionkarstwo obok garncarstwa należy do najstarszych rzemiosł świata. Choć większość ówczesnych obiektów plecionkarskich nie zachowała …

Gatunki wierzb, ich specyficzne cechy i zastosowanie

Wierzba migdałowa (w. trójpręcikową) (Salix triandra) Nazwa wzięła się stąd, że jej liście podobne są do liści migdałowca, cechują się bowiem soczystą zielenią i z reguły są najszersze pośrodku. Pędy są długie i mocne. W stanie dzikim rośnie jako krzew, …