Urządzenia do cięcia

Urządzenia do cięcia mechanicznego są dosyć popularne w sadach amerykańskich i włoskich. Są to maszyny napędzane przez ciągnik lub też samojezdne posiadające ruchome ramię z osadzonymi na nim wirującymi piłami tarczowymi. Ramię sterowane hydraulicznie można ustawiać pod dowolnym kątem i na różnej wysokości. Piły tarczowe napędzane są silnikami hydraulicznymi.

W sadach amerykańskich stosuje się piły mechaniczne przede wszystkim w sadach pomarańczowych i cytrynowych. Drzewa te obywają się bez prześwietlania, więc cięcie można ograniczyć do regulowania wielkości koron. Mechaniczne piły tną gałęzie z boków i z góry. W sadach jabłoniowych piły mechaniczne znajdują zastosowanie przy produkcji jabłek przeznaczonych do przerobu, kiedy jakość owoców nie odgrywa dużej roli. Sady produkujące jabłka na moszcz cięte są mechanicznie rok po roku.

Częściowe cięcie mechaniczne uzupełniane prześwietlaniem ręcznym stosuje się w wielu sadach amerykańskich i włoskich. Zadaniem maszyny jest przycięcie drzew od góry do wymaganej wysokości i z boków, aby nadać rzędom odpowiednią miąższość. Następnie już za pomocą narzędzi ręcznych rozrzedza się odpowiednio korony. Wyłączne cięcie mechaniczne ma ograniczone zastosowanie. Drzewa cięte mechanicznie przez 2 lub 3 kolejne lata tworzą na przyciętej powierzchni zwarty fan pędów, które zacieniają głębiej położone gałązki, ograniczają ich owocowanie i pogarszają jakość owoców. Ten trudny problem próbuje się rozwiązać zmieniając co roku kąt i powierzchnię cięcia, lecz nie udaje się uzyskać tak dobrych rezultatów jak przy cięciu ręcznym.

Częściowe cięcie mechaniczne uzupełnione zabiegiem ręcznym daje dobre rezultaty oszczędzając pracę. Duże zastosowanie znajduje ono w sadach szpalerowych, gdzie maszyna może przyciąć ściany drzewa do wymaganej wysokości i szerokości. Brak maszyn, a ściśle podzespołów koniecznych do zbudowania takich maszyn, nie pozwala na zastosowanie tego sposobu cięcia u nas. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa prowadzi próby nad cięciem drzew dzięki pomocy tak zwanych kosiarek konturowych. Mają one palcowy aparat tnący, który nie daje niestety równej powierzchni cięcia powodując miażdżenie i szarpanie gałązek. Wynika stąd konieczność poprawienia niektórych cięć po przejściu kosiarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *