Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wiele odmian jabłoni, grusz i śliw wykazuje tendencję do owocowania przemiennego, czyli wydawania plonu co drugi rok. Owocowanie przemienne zdarza się przede wszystkim u odmian z natury bardzo plennych, które majq zdolność do zawiqzywania owoców równocześnie na wszystkich pędach owoconośnych. Jeśli wszystkie pędy owoconośne na drzewie zawiqżq owoce to hamujq one tworzenie się pqków kwiatowych na rok następny. W roku następnym drzewo nie kwitnie i nie owocuje, co z kolei powoduje bardzo obfite tworzenie się pqków i równie obfite owocowanie w rok później. W ten sposób drzewo wchodzi w cykl przemiennego owocowania. Intensywne cięcie drzew przeciwdziała przemiennemu owocowaniu.

Regularne owocowanie można uzyskać dzięki cięciu u tych odmian, które nie wykazują uporczywej skłonności do wydawania plonu co drugi rok. Wśród jabłoni do odmian takich należą Lobo, Mclntosh, Spartan, Jonatan, Bankroft i inne. Jabłonie owocujące uparcie przemiennie jak Oliwka Inflancka, Melba lub Wealthy nie dają się nakłonić do corocznego owocowania przez cięcie, chyba że jest ono stosowane łącznie z innymi zabiegami agrotechnicznymi jak na przykład z intensywnym nawożeniem azotem i przerzedzaniem zawiązków owocowych. Nawet jeśli cięcie u wymienionych odmian nie likwiduje całkowicie przemienności owocowania to sprawia, że wahania między plonami z kolejnych lat są mniejsze.

W celu przeciwdziałania przemiennemu owocowaniu stosuje się cięcie drobnych gałązek i pędów. W roku spodziewanego wysokiego urodzaju wycina się część pędów z pąkami kwiatowymi, aby zmniejszyć kwitnienie. Początkowo nie wiele to pomaga, bo pozostałe pędy zawiązują więcej owoców i plonu nie ubywa. Cięcie pobudza jednak drzewa do tworzenia pędów długich, które w pierwszym roku wzrostu nie sq jeszcze zdolne do formowania pąków kwiatowych i stanowią rezerwę na lata następne. Po 2-3 latach wytwarza się w koronie drzewa ciętego pewien stan równowagi między pędami owoconośnymi, a pędami długimi. Gdy pędy owoconośne wydają owoce w danym roku to pędy młodsze, nowo wyrosłe, są rezerwą, na której tworzą się pąki i wyrastają owoce w roku następnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *